Containerplatform upgrade

Containerplatform upgrade

Geschreven op 01-02-2021 door Sander Cruiming
Categorieën: Cloud

Containerplatform upgrade

Autoscaling, monitoring & alerts

Hierbij willen we graag aankondigen dat we op donderdagavond 11 februari een nieuwe versie van ons containerplatform gaan live zetten, welke we de afgelopen weken met succes hebben getest. In deze blogpost kun je lezen welke features worden toegevoegd, zoals autoscaling, betere monitoring & logs, en alerts. Tijdens de upgrade zal elke container een rebuild krijgen, waardoor deze een korte tijd niet bereikbaar zal zijn.

Autoscaling

Autoscaling voor containers

Je hebt momenteel al de mogelijkheid om op elk gewenst moment een container op te schalen via onze portal. Dit kan zowel verticaal door een container te upgraden naar een groter pakket met meer capaciteit, als ook horizontaal door het aantal containers wat verkeer voor een website afhandelt, te verhogen. Daar komt nu een nieuwe optie bij: automatisch schakelen. Mocht een container langer dan een minuut de CPU- of geheugenlimiet hebben bereikt, dan kan het platform de container automatisch opschalen naar een groter pakket. Je kunt hierbij een maximum qua pakketgrootte opgeven.

Betere monitoring & logs

Betere grafieken in de container portal

Op de achtergrond hebben we een beter monitoringssysteem geïmplementeerd (op basis van Promotheus en Grafana), wat ons in staat stelt om de grafieken in de portal te verbeteren en uitgebreider te maken - zodat je meer inzicht en controle hebt over hoe je containers draaien. Naast de bestaande grafieken voor CPU- en geheugenverbruik en het aantal bezoekers, komen er een aantal grafieken bij. Zo kun je straks het aantal CPU en geheugen "throttling events" zien, wat aangeeft hoe vaak een container de limiet heeft bereikt en is "afgeremd". Ook voegen we grafieken toe die het dataverkeer inzichtelijk maakt.

Logs van meerdere containers in 1 overzicht bij elkaar

Daarnaast voeren we ook een kleine verbetering voor de logs toe: je kunt nu in één overzicht de logs van meerdere containers bij elkaar inzien, zodat je niet meer heen en weer hoeft te switchen tussen de logs van verschillende containers.

Alerts

Ontvang alerts via diverse kanalen als je containers zwaar draaien

Ten slotte voegen we de optie toe om notificaties te ontvangen via diverse kanalen als een container qua CPU of geheugen zwaar draait. Dit kan een notificatie per e-mail zijn, maar ook een bericht op Slack, Microsoft Teams, of een webhook.

Wanneer en hoe vindt het onderhoud plaats?

Deze upgrade voeren we uit op donderdagavond 11 februari vanaf 22:00 uur. Om bepaalde nieuwe features te activeren, moeten we alle containers een keer rebuilden - waardoor elke container een korte tijd niet bereikbaar zal zijn. Ook schakelen we de beheerportal voor containers tijdens het onderhoud uit, waardoor je hier tijdelijk niet op kunt inloggen.