E-mail marketing DNS

E-mail marketing DNS

Welke dns instellingen moet je doen voor e-mail marketing?

1. Het allerbelangrijkste is om je SPF record aan te passen en daar include:spf.sendinblue.com aan toe te voegen.

2. Maak een txt record aan voor DKIM met in het naam veld van de cPanel zone editor: "mail._domainkey.
clientDomain.com"

k=rsa;p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDeMVIzrCa3T14JsNY0IRv5/2
V1/v2itlviLQBwXsa7shBD6TrBkswsFUToPyMRWC9tbR/5ey0nRBH0ZVxp+lsmTxid2Y2z
+FApQ6ra2VsXfbJP3HE6wAO0YTVEJt1TmeczhEd2Jiz/fcabIISgXEdSpTYJhb0ct0VJRx
cg4c8c7wIDAQAB
Contact

Liever persoonlijk contact?


Staat het antwoord op je vraag er niet tussen, of heb je liever persoonijk contact? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder.